CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC KINH TẾ

Câu lạc bộ Khoa học Kinh tế là tổ chức trực thuộc trung ương Hội, có nhiệm vụ tổ chức giao lưu, trao đổi và truyền bá kiến thức khoa học kinh tế cho tất cả những ai quan tâm.

Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học về các chủ đề kinh tế mang tính thời sự và về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam và trên thế giới.

 

 


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KINH TẾ ASEAN

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO

NÔNG DÂN VÀ MIỀN NÚI

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CONCETTI

 

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ

TỈNH SƠN LA