LIÊN HIỆP CÁC HỘI KINH TẾ ASEAN

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO

NÔNG DÂN VÀ MIỀN NÚI

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CONCETTI

 

 

 

TRUNG TÂM  TƯ VẤN

PHÁT TRIỂN  KINH TẾ

 

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ

TỈNH SƠN LA

\

 

VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

THẾ GIỚI

 

VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

CÁC XUẤT BẢN PHẨM

CỦA HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

 

    Thời báo kinh tế Việt Nam - tờ báo ra hàng ngày.
     
    Tư vấn tiêu dùg - chuyên san ra hàng tháng.
     

    Vietnam Economic Times - tạp chí ra hàng tháng bằnng tiếng Anh.
     

    The Guide - chuyên san hướng dẫn du lịch ra hàng tháng bằnng các thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc.
     
    Kinh tế Việt Nam  - báo điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại website: http//:www.vneconomy.com.vn
     
BOOKS:    

  Nhiều sách, bài tạp chí của các đơn vị và cá nhân hội viên xuất bản mỗi năm.